i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Sposobnost ustvarjanja prihodkov – najvrednejša finančna dobrina

Preudarno finančno načrtovanje - najvrednejša finančna dobrinaKatera je vaša najvrednejša finančna dobrina? Je to vaša hiša, vaš investicijski portfelj, nakit ali morda premoženje v bančnem sefu? Morda se vam bo odgovor zdel nenavaden, vendar – vaša najvrednejša finančna dobrina je sposobnost ustvarjanja prihodkov. Zato se je potrebno zavedati tveganj, povezanih z njo:

izguba zaposlitve (ali obdobje iskanja nove zaposlitve)
poškodbe, bolezni in invalidnost
smrt
kritične bolezni (rak, možganska kap, srčni infarkt, bypass, rak, kronična odpoved ledvic, presaditev organov, multipla skleroza, paraliza, slepota …)
upokojitev

Izpostavljenost tveganjem morate razumeti, da lahko poiščete rešitve, ki vas bodo vodile k pravilnemu in preudarnemu finančnemu načrtovanju. Seveda vse to nekaj stane, vendar – si res upate določiti ceno za zaščito vaše najvrednejše finančne dobrine?

IZGUBA ZAPOSLITVE
Izgubi ali menjavi zaposlitve se skoraj ni več mogoče izogniti. Tveganju, da ostanete brez denarja zaradi nepričakovane izgube zaposlitve ali zaradi lastne odločitve, da boste podjetje zapustili, se lahko izognete z varnostnim skladom. Varnostni sklad je denarna rezerva, v katerem morate imeti dovolj sredstev, da lahko brezskrbno živite brez prihodkov tudi pol leta in več. Varnostni račun je prvi in najpomembnejši korak pri pravilni gradnji osebnega premoženja. Nekaj možnosti: vezane bančne vloge (depoziti), denarni vzajemni skladi, zakladne menice…

POŠKODBE, BOLEZNI IN INVALIDNOST
Najprej nekaj statistik o varnem življenju Slovencev: 23.000 prometnih nesreč letno, tretjina prometnih nesreč se konča z lažjo ali hujšo telesno poškodbo, okoli 500 ponesrečencev umre ali se poškoduje v gorah, okoli 40.000 ljudi se vsako leto huje ali lažje poškoduje pri delu…
Imate privarčevanega dovolj denarja za zdravljenje, morebitne invalidske pripomočke ali spremembo stanovanjskega objekta za potrebe invalidov? Verjetno ne, zato je najbolje, da pri zavarovalnici čimprej sklenete samostojno nezgodno zavarovanje za primer trajne nezgodne invalidnosti, in to za dovolj visoko zavarovalno vsoto, ki vam bo omogočila ne le preživetja, ampak tudi dovolj kakovostno življenje (zavarovalna vsota naj bo vsaj 100-kratnik vaše mesečne neto plače).
Priporočljivo je tudi nezgodno zavarovanje, kjer se zavarovalna vsota v primeru hujše invalidnosti izplača na principu progresije, kar pomeni, da se vsak odstotek za posameznika, ki ima več kot 50% stopnjo invalidnosti, podvoji. Za izpad dohodka zaradi bolniškega dopusta in pokritja stroškov zdravljenja v bolnišnici vam bodo zavarovalnice ponudile dnevno oziroma bolnišnično nadomestilo, vendar je bolje, da te možnosti ne izberete, saj lahko denar namenite za kapitalske naložbe ali pa ga povečujete v vašem varnostnem skladu.
Če se boste kljub temu odločili za katero od nadomestil, bodite pozorni na to, kakšna kritja vam nudijo, kolikšna je višina in cena posameznega kritja ter si temeljito preberite splošne pogoje zavarovalnice.


Na voljo tudi v obliki e-poročila

Najvrednejša finančna dobrina


SMRT
‘Načrtujte za svoje življenje, kot da boste živeli večno. Načrtujte za smrt, kot da boste umrli jutri.’  Če imate družinske člane, ki so odvisni od vaših prihodkov ali pa visoka posojila, potrebujete življenjsko zavarovanje. Preden pa tako zavarovanje sklenete, preverite ponudbo na trgu. V splošnem poznamo 2 vrsti življenjskih zavarovanj: z varčevanjem ali brez njega. Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je znano tudi kot zavarovanje za primer smrti in doživetja, v nasprotnem primeru pa gre za zavarovanje le za primer smrti (oziroma riziko zavarovanje, ki je bistveno cenejše).
Življenjsko zavarovanje je smiselno skleniti do konca aktivne delovne dobe. Če se boste odločali za življenjsko zavarovanje z varčevalno komponento, predlagam izbiro naložbenega zavarovanja, ki naj ima transparenten stroškovni pregled hrkrati pa vsebuje dovolj naložbenih možnosti za dosego visoke stopnje diverzifikacije/razpršitve naložb med različne naložbene razrede.

KRITIČNE BOLEZNI
Samostojnega zavarovanja za primer nastanka kritičnih bolezni na našem trgu še ni mogoče skleniti. Zavarovalnice ga namreč pogojujejo s sklenitvijo ene od oblik življenjskih zavarovanj oziroma so na voljo tistim, ki imajo življenjsko zavarovanje že sklenjeno. Če se boste odločili za tako obliko zaščite, priporočam, da imate najprej sklenjeno življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto za primer smrti, ki ne preneha veljati v primeru nastanka kritičnih bolezni. (opomba: v času pisanja članka, tovrstne oblike zavarovanja še ni bilo mogoče skleniti samostojno, danes je to že mogoče. V letu 2011 smo tako pripravili nov in osvežen prispevek na to temo, ki pa jo moramo žal še vedno obravnavati precej kritično. Preberite več…  Dosti drugače nismo teme obravnavali niti v letu 2013 (Preberite več…)

UPOKOJITEV
Če obdobja v katerem se bodo vaši prihodki krepko znižali, ne boste načrtovali, vas čaka precej finančnih neprijetnosti ne glede na bodoče pokojninske reforme. Tako pričakujte:

• manjše državne pokojnine, ki se izplačujejo iz prvega pokojninskega stebra,
• večjo pokojninsko vrzel (razliko med vašo plačo in pokojninsko osnovo).

Ste pomislili, da so lastniki podjetij ali direktorji na boljšem? Tisti, ki si izplačujejo najnižjo možno plačo, torej nizke prispevke v prvi obvezni pokojninski steber, preostali denar pa si nakazujejo preko potnih stroškov in drugih manj obdavčenih ali neobdavčenih virov, lahko imajo velike težave. Večina namreč sredstev, pridobljenih iz neobdavčenih virov, ne namenja krpanju pokojninske vrzeli.

Kakšni so vaši finančni cilji ni najbolj pomembno. Potrebno je namreč pravilno finančno načrtovati in nikoli ne odnehati. Zato se je za vašo najvrednejšo finančno dobrino najbolj vredno izobraževati.