i-svetovanje d.o.o.
 

– O podjetju –

Družba i-zavarovanje,  zavarovalno zastopanje,d.o.o. je na slovenskem trgu prisotna od leta 2004. Ne glede na mlado družbo, smo se vodstvo in zaposleni pred tem dolga leta kalili v različnih finančnih institucijah, družbah in neodvisnih podjetjih, kjer smo pridobili obilo znanja in izkušenj na področju finančnega svetovanja, tako tudi na področju organiziranja in izvajanja vseh vrst visokokakovostnih izobraževalnih seminarjev s področja osebnih financ.

Predavali smo že več kot 3000 slušateljem v okviru plačljivih in brezplačnih izobraževalnih seminarjev. Nekajkrat letno se odzovemo tudi povabilom različnih domačih finančnih institucij, kjer izobražujemo njihove zaposlene.

Zelo dobro sodelujemo s priznanimi domačimi in tujimi finančnimi institucijami: KBM Infond d.o.o., Raiffeisen Krekova banka d.d., Kärntner Sparkasse AG, Invesco Asset Management, Ilirika DZU d.o.o.,Aberdeen Asset Management, Nordea Bank, Zavarovalnica Tilia d.d, Medvešek Pušnik DZU d.d, Wiener Städtische Zavarovalnica, ….., katerih predstavnike včasih povabimo k dodatnem sodelovanju predvsem pri izobraževalnih seminarjih.

Področja finančnega svetovanja in izobraževalnih seminarjev

Svetujemo na sledečih področjih osebnih financ (iz teh področij prav tako organiziramo izobraževalna predavanja in seminarje):

  • vodenje osebnih financ: osnove finančnega načrtovanja/planiranja, vodenje denarnih tokov osebnih financ,osebna finančna bilanca, metode povečevanja neto vrednosti osebnega premoženja, pomembnost varnostne denarne rezerve
  • pokojninsko načrtovanje: načrtovanje pokojnine, izračun pokojninske vrzeli, kaj je pokojninski načrt, tveganja in pasti pri varčevanju za pokojnino, davčni vidik pokojninskih varčevanj, viri črpanja sredstvev po zaključku aktivne delovne dobe, predstavitev in primerjava različnih globalnih pokojninskih sistemov
  • zaščita osebnih financ: prednosti in slabosti različnih oblik zavarovalniških proizvodov, izračun potrebnih in ustreznih zavarovalnih kritij, alternative zavarovalniškim proizvodom
  • nepremičninsko področje: nepremičnina – sredstvo ali obveznost do virov sredstev, nepremičnine kot dodaten vir pasivnih prihodkov, posredovanje pri nakupu, prodaji in oddaji nepremičnin,
  • investicijsko področje:investicijski načrt, različna investicijska tveganja in vpliv na investicijske odločitve posameznika, korelacije med različnimi oblikami investicijskih proizvodov, alternativne oblike investicij, zrelo investiranje ali hazard, najpogostejše napake investitorjev, delovanje trga kapitala, posredovanje pri nakupu vzajemnih skladov, delnic, obveznic, individualno upravljanje premoženja.

Kdo smo?

Boris Škaper je finančni svetovalec  na področju premoženjskih zavarovanj (podjetniška, nepremičninska, avtomobilska), osebnih zavarovanj (življenjska, naložbena, nezgodna) in na področju različnih oblik pokojninskih varčevanj. Predavatelj na finančno-izobraževalnih seminarjih (Finančna Arena, Pasti pokojninskih varčevanj, Pokojnina-največji življenjski strošek, Vodenje osebnih financ…), organizator rednih predavanj v različnih podjetjih pripravljenih po merah manjših skupin slušateljev, pogost gost TV izobraževalnih programov in občasen pisec prispevkov s področja osebnih financ.

Igor Mujdrica je finančni svetovalec in neomajen zagovornik sistematične gradnje osebnega premoženja in dolgoletni pisec finančnih člankov in nasvetov (Moje finance, Finance, Delo, Mag, Dnevnik, Kapital, Podjetnik…), je tudi redni gost TV izobraževalnih oddaj in programov, idejni vodja in organizator izobraževalnih seminarjev z različnih področij osebnih financ in glasen kritik različnih oblik finančnih prevar in marketinškega zavajanja.

Mateja Jesenek je finančna svetovalka, ki je znanje s področja investiranja pridobivala pri borznem posredniku registriranem v ZDA in kot upraviteljica vzajemnih skladov v eni od slovenskih Družb za upravljanje. V Veliki Britaniji je uspešno zaključila izobraževanje in pridobila certifikat za finančno in pokojninsko načrtovanje ter investiranje. Je avtorica številnih člankov s področja borze in investicij, predavateljica na finančno-izobraževalnih seminarjih in avtorica knjige »Vodnik za preračunljivo investiranje«

Zdravko Petrič je svetovalec z licencami za trženje vzajemnih skladov in dovoljenjem AZN (Agencije za zavarovalni nadzor) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Pokriva predvsem področje Dolenjske. Ima že več kot 12 let izkušenj predvsem iz zavarovalniškega področja in z našimi podjetji aktivno sodeluje vse od začetka poslovanja.

 

Klemen Kavčič je finančni svetovalec na področjih zaščite premoženja, pokojninskega načrtovanja in investicij. Predaval je več kot 2000 slušateljem na finančno-izobraževalnih seminarjih ( Investiranje ali Hazardiranje, Pasti pokojninskih varčevanj, Pokojnina-največji življenjski strošek). Občasno piše nasvete za finančne medije, v zadnjih letih pa precej sodeluje tudi s pravnimi osebami in sicer na področju finančnih kompenzacij.

Pavel Kotar je vodja trženja. Zaradi aktivnega udejstvovanja v športu, je zelo dober poznavalec potreb športnikov in športno aktivnih ljudi. V prvih letih poslovanja podjetij je svetoval strankam glede primerne izbire finančnih in zavarovalniških produktov, zadnja leta pa je zadolžen predvsem za širjenje poslovne mreže in za razvoj novih partnerskih odnosov.