i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Delnice in življenjska zavarovanja petčlanske družine

Življenjska zavarovanja in delnice petčlanske družineSmo petčlanska družina s tremi otroki – hčeri sta že odšli, sin pa je še študent. Mož je star 60 let, sama imam 58 let. Oba sva upokojena, mož veliko dela v domačem gozdu. V letih 2007 in 2008 smo kupovali delnice slovenskih podjetij; vložili smo okoli 22 tisoč evrov, ostal pa je le še drobiž. V družini pa imamo tudi več življenjskih zavarovanj, ki jih opisujem spodaj.

Mož:

Kolektivno prostovoljno dodatno starostno pokojninsko zavarovanje z začetkom 1. januarja 2004; ker je upokojen, mu polica miruje do 1. januarja 2014; vrednost police je 2.792 evrov (na dan 2. februarja 2012).

Generalijevo mešano življenjsko zavarovanje z udeležbo pri dobičku in indeksno klavzulo; začetek 1. maja 2003, zavarovalna doba 10 let, zavarovalne dajatve ob doživetju 1. maja 2013 4.971 evrov, ob smrti pred 1. majem 2013 4.971 evrov; mesečna premija na začetku 45 evrov, premija aprila 2012: 56,50 evra.

Triglavovo naložbeno življenjsko zavarovanje; začetek: 1. decembra 2004, trajanje 10 let, zavarovalna vsota za smrt tri tisoč evrov, mesečna premija 25 evrov; skladi: začetek Triglav Steber 1, od 27. maja 2009 Abančna DZU Obvezniški. Zanima me, ali naj sredstva prenese v sklad Triglav G80?

Oba:

Triglavovo vzajemno mešano življenjsko zavarovanje; začetek 1. marca 2004, zavarovalna doba 12 let, velja za oba – zavarovalna vsota za primer doživetja in smrti je tri tisoč evrov, za nezgodno smrt devet tisoč evrov, trajno invalidnost 18 tisoč evrov, dnevno nadomestilo je devet evrov; mesečna premija je 41,50 evra (23,70 evra za mešano življenjsko zavarovanje, 17,80 evra za priključena zavarovanja).

Žena:

Naložbeno zavarovanje Triglav Fleks za odrasle; začetek 1. junija 2009, trajanje do konca življenja oziroma do dopolnjenega 90. leta (takrat preneha jamstvo izplačila zajamčene zavarovalne vsote oziroma je ta enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu); zajamčena zavarovalna vsota je dva tisoč evrov, za nezgodno smrt štiri tisoč evrov, bolnišnični dan je pet evrov; upravičenka je vnukinja; mesečna premija znaša 25 evrov (23,70 evra za naložbeno zavarovanje, 1,30 evra za priključena dodatna zavarovanja; celotna premija je razdeljena med skladi: začetek Abančna DZU Obvezniški, ki je bil lani v celoti prenesen v sklad Triglav G80).

Sin:

Triglavovo mešano življenjsko zavarovanje; začetek 1. julija 2009, zavarovalna vsota za primer doživetja in smrti je 3.600 evrov; mesečna premija znaša 30,70 evra.

Naložbeno življenjsko zavarovanje pri Grawe, sklad Apollo Emerging Europe 100 odstotkov; začetek 1. januarja 2008, zavarovalna doba je 37 let – do 1. januarja 2045; pogodbena vsota znaša 13.320 evrov, zavarovalna vsota za primer smrti 6.660 evrov, za nezgodno smrt 20 tisoč evrov, nezgodno zavarovanje (trajna invalidnost) 40 tisoč evrov, bolnišnično nadomestilo je 20 evrov; mesečna premija je 1. februarja 2008 je znašala 42,70 evra, marca 2012 pa 44,70 evra.

VPRAŠANJE: Zanima nas dvoje: ali naj naložbe v delnice zdaj prodamo in kaj naj naredimo z zavarovanji?

NAŠ ODGOVOR

Počakajte z delnicami

Izpostavljeni ste prevelikemu tveganju, saj imate vse delnice predvsem na majhnem slovenskem trgu. Toda vprašanje je, ali je zdaj po takšnem upadu pametno prodajati. Predlagam, da dogajanje na trgu spremljate in se temu ustrezno tudi odzivate. Cene delnic so namreč zdaj precej nizko, toda na domačih tleh nas čakajo krepki posegi v postopek privatizacije, v bližnji prihodnosti pa lahko pričakujemo še pokojninsko reformo, ki bo vplivala tudi na spodbujanje našega kapitalskega trga. Obstaja tudi majhna verjetnost, da bo premoženje, ki ga imate na slovenski borzi, glavni vir prihodkov za dodatno pokojnino, saj imate tudi druge vire. Naj podkrepim svoje mnenje.

Prevetrite zavarovanja

Mož: Mož bo lahko že v sredini prihodnjega leta pri eni od zavarovalnic pridobil pravico do dosmrtne rente ali enkratnega izplačila, hkrati pa družinski proračun razbremenil za okoli 60 evrov premije na mesec. V letu 2014 ga čakata dodatna renta iz naslova pokojninskega zavarovanja (na začetku leta), potem pa še priliv iz naslova naložbenega zavarovanja in razbremenitev družinskega proračuna za dodatnih 25 evrov na mesec (na koncu leta). Pri njem ne bi spreminjal, sploh pa ne pretrgal kateregakoli zavarovanja. Če že, na Triglavovi polici ne prenašajte vseh sredstev iz sklada Abančna DZU Obvezniški v sklad Triglav G80, temveč le plačevanje nadaljnjih premij. Ob tem priporočam, da od zavarovalnice zahtevate svež izpisek stanja premoženja.

Gospod in gospa: Predlagam takojšnjo izključitev vseh priključenih zavarovanj, saj jih ne potrebujeta. To pomeni tudi takojšnjo razbremenitev družinskega proračuna za slabih 18 evrov na mesec. V marcu 2014 lahko pričakujeta dodaten prihodek iz tega naslova, prav tako pa dodatno mesečno razbremenitev proračuna za dodatnih dobrih 23 evrov.

Gospa: Naložbeno zavarovanje je bilo najbrž mišljeno kot varčevanje za vnukinjo. Če vam ne pomeni pomembnega finančnega bremena, premije vplačujte tudi v prihodnje, vseeno pa predlagam takojšnjo izključitev vseh priključenih zavarovanj in vsaj enkrat na dve leti posvet s strokovnjakom o naložbenem ozadju in morebitnih prilagoditvah za postopno, sistematično in smiselno sestavo naložbenega portfelja. Če imate več vnukov (ali pa jih boste še imeli), se lahko zgodi, da se boste morali vprašati, kako pošteno in sorazmerno varčevati za vse.

Sin: Vaš sin ne potrebuje zavarovanja za primer smrti, saj od njega (še) nihče ni finančno odvisen. Ne glede na to, da so zavarovalne vsote za primer smrti pri obeh življenjskih zavarovanjih sorazmerno nizke, jih ne potrebuje. Predlagam, da pri mešanem zavarovanju razmislite o skrajšanju zavarovalne dobe in se temeljito pozanimate o možnosti kapitalizacije zavarovanja, kar pomeni, da se premije ne plačujejo več, do izteka zavarovalne dobe pa je sin še vedno zavarovan, a z znižano zavarovalno vsoto. Pri naložbenem zavarovanju je treba enako razmisliti o možnosti spremembe v brezpremijsko zavarovanje (kapitalizacija), vsekakor pa vsaj o izključitvi vseh dodatnih zavarovanj iz police same. Sin potrebuje le izredno kakovostno individualno nezgodno zavarovanje za primer trajne invalidnosti in ničesar drugega. Smiselno je, da mu strošek te oblike zavarovanja sami plačujete, dokler je še v študentskih letih, pozneje pa ga usmerite, da bo to plačeval tudi sam. Ob tem ni odveč omeniti, da bi to zavarovalno kritje potrebovala tudi oba z možem, ne glede na to, da sta že upokojena, prav tako pa tudi vaša družina (tudi vnukinja).

Opomba: Prispevek je bil objavljen v reviji Moje finance