i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Zavarovanje stanovanja v bloku – kako ga zavarovati?

Zavarovanje stanovanja v blokuVPRAŠANJE: Živim v stanovanju v bloku, ki je potresno in protipožarno zavarovan. Zanima me, kako naj zavarujem stanovanje, da bo optimalno in da se ne bi nepotrebno podvajalo z zavarovanjem bloka?

ODGOVOR: Najprej vam svetujemo, da od upravnika bloka pridobite kopije polic premoženjskega zavarovanja bloka. Če ima upravnik shranjeno tudi preostalo dokumentacijo, zahtevajte še kopije splošnih in posebnih pogojev. Polica in pogoji so podlaga za celosten pregled in razumevanje tako pomembne pogodbe, kot je premoženjsko zavarovanje bloka, etažne lastnine in/ali premičnin (opreme). Predlagamo, da poiščete neodvisno strokovno pomoč za pregled in oceno premoženjskega zavarovanja.

Pomembna so namreč vprašanja, kot so: katere so nevarnosti, ki lahko ob škodnem dogodku za vas pomenijo veliko finančno izgubo premoženja in vam zbujajo največjo skrb (požar, strela, morda eksplozija, potres, izliv vode, odgovornost …). V naslednjem koraku na zavarovalni polici preverite, katere od teh nevarnosti so zavarovane s skupinsko premoženjsko polico bloka – pregled obsega kritij po skupinski polici. Na polici so lahko navedena različna kritja ter različne vrednosti zavarovalnih vsot za posamezne nevarnosti, ki so zavarovane s to polico. Če se zavarovane nevarnosti ujemajo z vašimi pričakovanji, potem predlagamo, da zavarujete le stanovanjsko opremo, ki načelno ni predmet zavarovanja skupinskih zavarovanj.

Če opazite, da katera od nevarnosti na skupinski polici manjka, preverite, ali katera od komercialnih zavarovalnic v svojih paketnih zavarovanjih ponuja zavarovanje za želeno oziroma manjkajočo nevarnost in ali je sklenitev individualnega zavarovanja nepremičnine smiselna.

Več rešitev

 1. Prva možnost:

Praviloma je od skupinskih zavarovanj mogoče tudi odstopiti, vseeno pa se je treba zavedati, da individualna zavarovanja največkrat pomenijo tudi višjo premijo, a v nobenem primeru ne tolikšne, da ne bi finančno zmogli zavarovati svojega premoženja tudi za nevarnosti, ki vas najbolj skrbijo.

2. Druga možnost:

Tudi na našem trgu je že na voljo ponudba, ki strankam ponuja 50-odstotni popust na zavarovanje etažne lastnine v bloku. Popust se lahko vključi na zavarovalno polico pod pogojem, da se zavarovalnici sporočita številka police in naziv zavarovalnice, prek katere je zavarovan blok. V praksi to pomeni, da bi se v primeru škodnega dogodka najprej izplačala odškodnina stranki prek skupinske police. V primeru prenizkega kritja (podzavarovanja) na skupinski polici pa bi nato druga zavarovalnica, prek katere ima stranka sklenjeno individualno premoženjsko zavarovanje, poravnala razliko do polne odškodnine.

3. Optimalna rešitev:

Če je blok ustrezno (oziroma pravilno, dobro) zavarovan, potem dodatnega zavarovanja za etažno lastnino ne potrebujete. Zavarovanje bloka je za lastnike stanovanj navadno sklenjeno prek upravnika bloka. Pri tem zavarovanju gre za zavarovanje gradbenega dela objekta. Zavarovanje je dobro takrat, ko je zavarovalna vsota za celoten objekt dovolj visoka, prav tako pa so kriti vsi pomembni riziki. Ali je zavarovalna vsota dovolj visoka, izračunate tako, da delite celotno zavarovalno vsoto (za celoten objekt) z odstotkom svojega lastništva. V primeru dobrega zavarovanja za objekt dodatnega zavarovanja za gradbene dele stanovanja ne potrebujete. V vsakem primeru pa je smiselno posebej zavarovati stanovanjsko opremo, in to s sklenitvijo dodatnega stanovanjskega zavarovanja.

4. Realnost:

V praksi na trgu opažamo prav nasprotno! Zaradi predpisanega zakona morajo upravniki blokov poskrbeti vsaj za osnovno požarno zavarovanje bloka. Ker je pri tem velikokrat vodilo le višina letne premije in s tem prihranek upravitelja pri cenejšem zavarovanju, so skupinska zavarovanja pogosto neustrezna in tudi nesmiselna – prenizke zavarovalne vsote, izključena so nekatera pomembna kritja in podobno.

Opomba: Prispevek je bil objavljen reviji Moje finance

…………………………………………………………………………………………….

Zavarovanje stanovanja – imate dodatna vprašanja? Želite, da vam brez obveznosti podamo strokovno in nepristransko oceno premoženjskega zavarovanja vaše hiše, stanovanja ali stanovanjske opreme?

Vsak delovni dan med 9. in 17. uro nas lahko pokličete na telefonsko številko 059 090 220 ali pa nas kontakirate preko spodnjega spletnega obrazca.

rezervacija_termina