i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Kaj vpliva na tečaje delnic?

Obstaja vrsta dejavnikov, ki vplivajo na gibanje cen delnic. Kako jih izkoristiti sebi v prid, je stvar vsakega posameznika. Ne obstajajo takšni investitorji in strokovnjaki, ki bi lahko natančno predvideli vzpone in padce papirjev na trgu. V večini primerov gre samo za predvidevanja in poznavanje psihologije udeležencev na trgu. Z izkustvenimi metodami je mogoče bolj ali manj natančno predvideti kaj se bo v prihodnosti na trgu zgodilo. Nobena od teh metod pa ni stoodstotno zanesljiva. Zato je potrebno vse informacije jemati s primerno mero rezerve.

Dejavniki, ki vplivajo na tečaje delnic

Prvi teh dejavnikov so dejanja investitorjev. Individualni, institucionalni investitorji in upravljavci investicijskih skladov vplivajo s svojimi odločitvami na tečaje vrednostnih papirjev na trgu. V primeru, da jih večina misli, da je tržna cena delnice nekega podjetja presegla ocenjeno vrednost podjetja in je previsoka ter, da je potrebno ustvarjene dobičke zavarovati, začnejo delnice prodajati. Pri tem pride do prevelike ponudbe pri obstoječim povpraševanjem, posledica pa je znižanje tečajev. V primeru, ko večji investitorji ugotovijo, da je obdobje padanja tečajev že predolgo in da je prišel primeren čas za poceni nakupe, povečajo svoje nakupe in s tem tudi zvišajo tečaje. S pojavom elektronskega načina trgovanja se je tehnika trgovanja precej spremenila. Večji investitorji imajo software programe, ki ob ustrezni nastavitvi sami dajejo signale za nakupe in prodajo vrednostnih papirjev. Najpogosteje se uporabljajo in tudi največji vpliv na borzne indekse imajo programi, ki izkoriščajo razlike v odmikih med gibanji gotovinskih delniških indeksov v primerjavi s terminskimi. Če je nivo terminskega indeksa relativno previsok glede na gotovinski indeks, program avtomatično sproži nalog za nakupovanje delnic, ki sestavljajo indeks (npr. S&P 500) in da nalog za prodajo terminskih pogodb. Ta proces v borzni terminologiji imenujemo ”program buying”. V primeru ”program sellinga” je postopek ravno obraten. Programi izvajajo monitoring trga in dajejo avtomatične naloge skozi cel trgovalni dan, vendar je njihova aktivnost običajno največja zadnjo uro pred zaprtjem borze. Nemalokrat lahko opazimo pojav, da je v začetku trgovanja indeks močno negativen, v zadnji uri uradnega dela trgovanja pa naenkrat postane pozitiven.

Drugi pomemben faktor predstavljajo pogoji poslovanja. Podatki kot sprememba dobička na delnico, povečanje oz. zmanjšanje prodaje, širitev poslovanja, odkupi delnic ter napovedane združitve vplivajo na tečaj delnic. Vsako podjetje spremlja vsaj en analitik, ki analizira njegovo tekoče poslovanje in pripravi projekcijo bodočih pričakovanih poslovnih rezultatov. Analitske službe delujejo običajno pod okriljem večjih investicijskih hiš, precej manj pa je samostojnih podjetij, ki se ukvarjajo samo s to dejavnostjo. Predvidevanja večine predstavlja splošno mnenje, ki je pod raznimi imeni tudi objavljeno (npr. First Call). Podjetja na ta mnenja ne morejo neposredno vplivati drugače, kot da posredujejo analitikom čimbolj natančne podatke, ki jih potem uporabijo pri svojih izračunih. Dokler so poslovni rezultati podjetja v skladu s splošnimi pričakovanji, nimajo posebne teže na gibanje tečaja delnic. Temu pa v večini ni tako. Investitorji so pozorni še na tako majhen detajl v bilanci podjetja tako, da se že rahlo odstopanje pokaže na tečaju delnice. Pri večjih odstopanjih, kot na primer večja izguba od pričakovane, pa so reakcije investitorjev zelo velike. Delnica lahko v takšnem primeru pade v enem dnevu tudi za več 10%.

Pogoji poslovanja se tudi spremenijo, če pride do prevzema ali združitve podjetij. Z vidika spremembe tečaja delnic se običajno tečaj delnic prevzemnika (tistega, ki kupuje) zniža, tečaj delnic prevzetega podjetja (tistega, ki se ga kupuje) pa zviša. Ne gre za trdno pravilo, saj ima lahko napoved takšnih dogodkov tudi negativne posledice na tečaje, če se delničarji obeh udeleženih podjetij ne strinjajo z načrti obeh uprav. Razlog znižanja tečaja delnic prevzemnega podjetja je dejstvo, da mora le-to za svoj nakup delničarjem prevzetega podjetja plačati kupnino v obliki gotovine ali v obliki delnic. V obeh primerih gre za odliv sredstev iz podjetja in zatorej za zmanjšanje vrednosti delniškega kapitala. Poleg vsega pa obstaja tudi tveganje, ki ga borza hitro ovrednoti in vračuna v ceno delnic, da posel ne bo prinesel pričakovanih rezultatov. Za cel kup takšnih primerov ni potrebno pogledati daleč nazaj. V času internetnega navdušenja konec devetdesetih let prejšnjega tisočletja je prišlo do realizacije velikega števila prevzemov in združitev po prenapihnjenih cenah in na podlagi neracionalnih odločitev.

Posebne reakcije investitorjev so deležne tudi objave razdelitve delnic in odkupov delnic. V prvem primeru delničarji radi hipno reagirajo na novico z zvišanjem tečajev, vendar je dogodek že naslednji dan pozabljen. V drugem primeru pa nemalokrat ni zaslediti večjih odzivov na novice, ker trajajo odkupi delnic s strani podjetja daljše časovno obdobje.

Pravilo, ki se mu splača prisluhniti, ob takšnih dogodkih pravi: “Kupi govorice, prodaj novice.”

Vladni ukrepi močno vplivajo na gibanje cen delnic. Pri nas je pred leti ukrep Banke Slovenije o uvedbi skrbniških računov za tuje vlagatelje imel za posledico splošno znižanje tečajev delnic, ki je trajalo kar nekaj časa, pravzaprav dokler ukrepa niso odpravili. Še več vpliva imajo v ZDA in preko reakcij na Wall Streetu še na druge mednarodne finančne trge. Pred pomembnim govorom predsednika sveta ameriških centralnih bank vsa dogajanja na borzah kar zamrejo, po govoru pa naenkrat oživijo. Če so investitorji zadovoljni z njegovimi odločitvami, borzni indeksi poskočijo navzgor, v nasprotnem primeru pa so lahko tudi padci precejšnji.

Tudi ostali ukrepi na primer na področju davčne politike in trgovinske politike vplivajo na gibanje tečajev delnic.

Ekonomski indikatorji kot so: objavljeni podatki o stopnji brezposelnosti, stopnji potrošnje, gibanju cen življenjskih potrebščin, rasti produktivnosti, zalogah proizvodov vplivajo na cene vrednostnih papirjev. Vsi kazalniki skupaj dajejo sliko o zdravju gospodarstva.

Mednarodni dogodki in sprememba pogojev. Svetovna gospodarstva so z leti postala zelo povezana in odvisna drug od drugega. Težave v eni državi vplivajo tudi na pogoje poslovanja najmanj pri sosednih državah, če ne že širše. Še največji vpliv na gibanje tečajev delnic po vsem svetu imajo pojavi napetosti v državah proizvajalkah nafte. Ta črna surovina poganja proizvodnjo, omogoča transport, je potrebna za izdelavo cele vrste izdelkov, uporabljamo jo za ogrevanje in še za kaj, zato ni vseeno v kakšnih okvirih se giblje njena cena.

Ravno tako napovedi vojn in teroristični napadi na splošno ne vplivajo ugodno na tečaje delnic. Podjetja v posameznih panogah, kot je oborožitvena industrija, tista, ki se ukvarjajo z varnostnimi sistemi, rudniki plemenitih kovin, predvsem zlata, pa imajo koristi od takšnih razmer in tečaji njihovih delnic običajno rastejo.

Vsa dodatna tveganja, ki se pojavijo ob takšnih dogodkih, borza vračuna v ceno, kar pomeni, da tečaji padejo.

Povzeto iz knjige: Vodnik za preračunljivo investiranje (avtorica: Mateja Jesenek)