i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Preverite, kako bi morali biti zavarovani

Zavarovanja ščitijo dohodke in premoženje posameznika. Velikokrat pa se zgodi, da sklenemo zavarovanje s prenizkimi kritji, jih imamo preveč ali premalo, jih sploh nimamo, ali pa še kaj drugega. Preverili smo, kako bi morali biti zavarovan malček, študent, zaposleni srednjih let in upokojenka.

Pred kratkim je k finančnemu svetovalcu prišla stranka, ki je imela sklenjenih kar 13 življenjskih zavarovanj. “To je rekord v moji karieri,” je smrtno resno komentiral svetovalec in okrcal neprofesionalnost zastopnika, ki je prepričal stranko, da potrebuje toliko zavarovanj. Takšnih primerov pa je pravzaprav veliko, saj zavarovanja sklepamo po načelu: več jih imamo, bolje je.

Druga opazna skrajnost je, da zavarovanj sploh nimamo, niti tistih, ki jih potrebujemo. Da ne boste na koncu imeli odvečnih in neustreznih zavarovanj, smo preverili, katera potrebujejo petletni malček, 20-letni študent, 45-letni starš in 65-letna upokojenka.

Petletni malček

Potrebuje: Marsikdo je prepričan, da malčki ne potrebujejo zavarovanj, vendar velja nasprotno – potrebujejo dobro nezgodno zavarovanje za primer trajne invalidnosti. Zavarovalna vsota mora biti tolikšna, da pokrije morebitne stroške prilagoditve stanovanja, avtomobila za primer invalidnosti, fizioterapije in izgube prihodnjih dohodkov.

Priporočljivo kritje za 100-odstotno invalidnost je najmanj 60 tisoč evrov. Pri eni od zavarovalnic bi za takšno kritje odšteli 43 evrov letne premije (3,6 evra na mesec), v primeru 100-odstotne invalidnosti pa bi dobili 90 tisoč evrov odškodnine, ker se vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo podvoji, kaže izračun finančnega svetovalca Borisa Škaperja iz i-svetovanja. Nekatere zavarovalnice tako visokih kritij v sklopu šolskih paketnih zavarovanj za otroke, ki jih sklepamo prve mesece novega šolskega leta, žal ne ponujajo, zato se o tem pri zavarovalnicah pozanimajte posebej.

Ne potrebuje: Otroci ne potrebujejo življenjskih zavarovanj za primer smrti, pa čeprav jih zavarovalnice pod pretvezo varčevanja za šolo, nakupa nepremičnin in še česa ponujajo celo dojenčkom. Nekateri svetovalci celo pravijo, da so takšna zavarovanja za otroke nesmiselna in neetična. Poleg tega pa otrok, mlajši od 14 let, že po zakonu ne more biti zavarovan za primer smrti.

Zato so otroci v sklopu življenjskih zavarovanj zavarovani kvečjemu za nezgodo, vendar je kritje praviloma precej nižje od priporočenega. Če želijo starši varčevati za otroka, naj tega ne počnejo prek zavarovalnic, saj gre za precej drago obliko varčevanja. Sklepalni stroški za naložbena življenjska zavarovanja lahko recimo sežejo od pet do osem in več odstotkov od vseh vplačanih premij, kar lahko dolgoročno pomeni več tisoč evrov.

Otroci v sklopu nezgodnih zavarovanj prav tako ne potrebujejo dnevnega in bolnišničnega nadomestila, ki veljata za precej draga dodatka. Da bi otrok pristal v bolnišnici zaradi nezgode, je majhna verjetnost. Če bi bil tam zaradi bolezni, pa zavarovalnine iz tega naslova ne bo prejel. V paketnih zavarovanjih, ki jih ponujajo šolarjem – gre za fenomen slovenskih zavarovalnic, tuje tega namreč ne poznajo -, sta oba dodatka avtomatično priključena. Pomembno pa je pravzaprav le eno – kakovostno zavarovanje za primer trajne invalidnosti.

Pozor: Nezgodno zavarovanje otrok, ki vključuje zavarovanje za invalidnost, je velikokrat priključeno k drugim zavarovanjem, a priporočamo vam, da nezgodno zavarovanje za otroka sklenete samostojno. Pri tem naj vas ne zavedeta navidezno ugodna premija in število priključenih dodatnih zavarovanj.

Nižja premija in dodatna zavarovanja namreč praviloma pomenijo nižje kritje za invalidnost, ki pa je edino pomembno. Recimo, za slabih šest evrov letne premije pri eni od zavarovalnic dobite 16 tisoč evrov zavarovalne vsote za 100-odstotno invalidnost. Ali bo to zadostovalo za vse prilagoditve v primeru invalidnosti in za izgubljene dohodke, pa ocenite sami.

20-letni študent

Potrebuje: Tako kot malček tudi študent potrebuje dobro nezgodno zavarovanje za trajno invalidnost. Zavarovalnice ponujajo študentska zavarovanja s številnimi dodatki. Priporočljivo kritje za trajno invalidnost je najmanj 60 tisoč evrov, za kar bi študent odštel približno 50 evrov na leto (4,2 evra na mesec). Pri tujih zavarovalnicah, kjer nimajo posebej oblikovanih zavarovanj za študente, ponujajo višja kritja, tudi do 150 tisoč evrov, kar bi študenta stalo okrog 300 evrov letne premije (25 evrov na mesec).

Če študent najame stanovanje, ki ga mora sam opremiti, je smiselno razmisliti o zavarovanju stanovanjskih premičnin (navadno vključuje celotno opremo, od kopalnice do računalnika, tudi kolo, smuči). Kolikšno kritje izbrati, je odvisno od vrednosti in starosti opreme. Za 15 tisoč evrov kritja bi recimo plačal približno 50 evrov letne premije (če študent najema 74 kvadratnih metrov veliko stanovanje). Škaper študentom priporoča tudi zavarovanje odgovornosti zasebnika, kar pomeni, da ima kritje za primer, ko je povzročena škoda tretji osebi, recimo če povzroči nesrečo na smučišču. Letna premija za zavarovanje opreme in odgovornosti s kritjem 75 tisoč evrov stane 64 evrov, s kritjem 50 tisoč evrov pa 56 evrov na leto. Pri teh zavarovanjih je treba biti pozoren zlasti na odbitne franšize in na različne omejitve.

Ne potrebuje: Glede na to, da študent še nima zaposlitve in s tem rednih dohodkov ter najetih večjih posojil, hkrati pa nihče ni finančno odvisen od njega, življenjskega zavarovanja za primer smrti ne potrebuje. Če bi v obdobju treh let kupoval stanovanje ali načrtoval družino, pa je smiselno razmisliti o tem, da zavarovanje sklene čim prej, svetuje Škaper. Premija namreč z leti postaja vse višja (več v tabeli).

Če študent živi v najemniškem stanovanju, ki ga je opremil lastnik nepremičnine, mu ni treba zavarovati etažne lastnine niti stanovanjske opreme. To je naloga lastnika nepremičnine.

Pozor: Ker je študent star 20 let in ima verjetno tudi vozniški izpit, je v očeh zavarovalnice mladi voznik, saj ima manj kot tri leta vozniških izkušenj. Če si recimo avtomobil izposoja od očeta, bo moral ta pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in polnem kasku navesti, da bo avto vozil tudi mladi voznik. Premija zavarovanja avtomobilske odgovornosti se mu bo zaradi tega povišala za približno 20 odstotkov.

Če bo sklenil še dodatno zavarovanje za prvo škodo v letu, kar je pri mladih voznikih priporočljivo, se mu bo povišala še za 15 do 100 odstotkov, odvisno od premijskega razreda, v katerega sodi oče. Nižji je premijski razred, manjše je doplačilo (več v tabeli). Starši bi morali preračunati, kaj se finančno bolj splača, še zlasti če imajo avtomobil višjega cenovnega razreda – plačevati dražje zavarovanje ali za otroka kupiti rabljen avtomobil za nekaj tisočakov, svetuje Škaper.

45-letnik

Potrebuje: Odrasle zaposlene osebe potrebujejo dobro nezgodno zavarovanje za primer trajne nezgodne invalidnosti, saj bi v primeru hujše invalidnosti izgubile možnost ustvarjati dohodke, stroški zdravljenja, nege, prilagoditve pa bi poskočili v nebo. Praviloma velja, da bi morala biti zavarovalna vsota za primer nezgodne invalidnosti najmanj petkratnik letne plače oziroma najmanj 60 tisoč evrov. Za takšno zavarovanje bi recimo osebe, ki opravljajo manj tvegane poklice, odštele dobrih devet evrov, ob 100-odstotni invalidnosti pa bi prejele 90 tisoč evrov odškodnine, saj se vsak odstotek nad 50-odstotno invalidnostjo podvoji, je izračunal Škaper.

Tisti, ki imajo otroke ali posojila večjih vrednosti, potrebujejo tudi življenjsko zavarovanje, vendar ne katerokoli. Priporočljivo je tako imenovano riziko življenjsko zavarovanje za primer smrti. Ta zavarovanja ponujajo visoko zaščito za sorazmerno malo denarja. Za kritje v višini 60 tisoč evrov bi recimo 45-letni moški odštel 375 evrov na leto (31,3 evra na mesec) in ženska 225 evrov (18,8 evra na mesec).

Avtomobilsko zavarovanje potrebuje vsak, ki ima avtomobil. Zavarovanje polnega kaska je smiselno za novejša vozila višjih cenovnih razredov. Potreba po kasko zavarovanju upada s starostjo vozila. Višina premije je odvisna od več dejavnikov, od popustov, zavarovalnice, vozila, vozniških izkušenj… Kako vse to lahko vpliva na končno ceno, nazorno pove primer zavarovanja avtomobilske odgovornosti recimo nekaj let stare mazde 6, ki lahko stane med 500 in tisoč evri. Premija se poviša, če bo avto vozil tudi mladi voznik (glej tabelo).

Zavarovanje doma in stanovanjskih premičnin je po mnenju nekaterih svetovalcev eno izmed pomembnejših zavarovanj, saj zaradi požara, poplave, potresa, lahko ostanemo brez strehe nad glavo. Premija je odvisna od velikosti, starosti, ohranjenosti nepremičnine, lokacije, izpostavljenosti različnim tveganjem… Letna premija za recimo nepritlično hišo v velikosti 150 kvadratnih metrov z zavarovalno vsoto 108 tisoč evrov brez zavarovanja za potres in poplavo je 171 evrov. Če jo zavarujemo za potres in poplavo, je letna premija 270 evrov, torej skoraj 60 odstotkov več.

Ne potrebuje: Pri zavarovanju AO plus je zavarovan voznik, ki je tudi povzročitelj prometne nesreče. Upravičen je do denarne odškodnine iz naslova zavarovanja voznika zaradi telesnih poškodb. Omenjeno kritje ni nujno potrebno, če ima posameznik sklenjeno dobro samostojno nezgodno zavarovanje za primer trajne nezgodne invalidnosti, pravi Škaper. Sicer je to prepuščeno posamezniku. Zavarovalna vsota pri AO plus, ki krije samo primere, ko voznik povzroči nesrečo, znaša od 50 do 100 tisoč evrov, odvisno od zavarovalnice, premija pa je odvisna od premijskega razreda, v katerem je voznik, navadno pa znaša od 15 do 20 odstotkov premije za zavarovanje avtomobilske odgovornosti (glej tabelo).

Pozor: Nekateri svetovalci, tudi ugledni profesorji zavarovalništva, odsvetujejo sklepanje naložbenih življenjskih zavarovanj, pri katerih poleg zavarovanja za smrt tudi varčujemo, češ da so takšna zavarovanja nepotrebna, nepregledna, predraga, slabo sestavljena. Če takšna zavarovanja imate, preverite kritja. Navadno so ta precej nižja od priporočenih.

Zaposleni se lahko nezgodno zavarujejo tudi prek kolektivnih nezgodnih zavarovanj, kar uredi delodajalec. To zavarovanje je praviloma najcenejše, medtem ko je vsebina zavarovanja odvisna od dejavnosti, ki jo podjetje opravlja. Je pa treba biti pri kolektivnem zavarovanju pazljiv, saj so kritja v paketih, ki poleg trajne invalidnosti vključujejo še naravno ali nezgodno smrt, bolnišnično ali dnevno nadomestilo…, velikokrat neustrezna, na višino in vsebino zavarovanja pa posameznik ne more vplivati. Nekatera veljajo tudi samo za čas, ko smo v službi. Svetovalci zato priporočajo, da se nezgodno zavarovanje sklene individualno. Premija je v tem primeru odvisna od poklica – bolj je poklic tvegan, višja je premija in nasprotno.

Dnevna in bolnišnična nadomestila niso potrebna, saj so dohodki zaščiteni prek bolniške. Hkrati pa gre tudi za razmeroma drage dodatke, izplačila pa so omejena na le nekaj evrov na dan, kar pomeni, da bi morali biti zaradi nezgode vsako leto najmanj dva tedna na bolniškem dopustu, da bi pokrili plačano premijo. Ta nadomestila pa potrebujejo samozaposleni in podjetniki, ki so odvisni od dnevnega zaslužka.

65-letna upokojenka

Pogojno potrebuje: Svetovalci si niso edini glede nezgodnega zavarovanja za starostnike oziroma upokojence. Nekateri menijo, da ga upokojenci potrebujejo, češ da so poškodbe v jeseni življenja pogostejše. To lahko vodi v povečanje izdatkov za nego, nakup pripomočkov in podobnega. Nekatere zavarovalnice poleg individualnih ponujajo tudi skupinska zavarovanja prek domov za starejše in različnih društev upokojencev. Zavarovanje so omejena do največ 85 let. Svetovalci si niso edini niti glede višine kritja. Pri eni od zavarovalnic smo našli produkt, pri katerem bi upokojenci do 75.

leta za 10 tisoč evrov kritja za trajno invalidnost plačali 160 evrov letne premije, če bi zavarovanje sklenili samostojno, oziroma 87 evrov, če bi ga sklenili skupinsko prek doma starejših. Premija se krepko poviša, če je zavarovanec starejši od 75 let, tudi do 2,4-krat. Cene pa niso povsod tako zasoljene. Za najvišje možno kritje v višini 60 tisoč evrov bi na primer pri eni od tujih zavarovalnic odšteli 105 evrov letne premije. Nekateri svetovalci pa pravijo, da je kakršnokoli zavarovanje za upokojence, razen zavarovanja pogrebnih stroškov, neetično in nepotrebno.

Ne potrebuje: Čeprav zavarovalnice ponujajo življenjska zavarovanja za primer smrti tudi za starejše, pa ti tega ne potrebujejo, razen če imajo najeta posojila ali če je kateri od družinskih članov, recimo otroci, partner, odvisen od njihovih dohodkov. Starejši smo, dražje je namreč zavarovanje (glej tabelo).

Opomba:  Prispevek je bil objavljen v reviji Moje finance