i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Pametno zavarujte dom, da se ne boste tresli!

Dobro zavarovanje doma vam bo pomagalo, da ne boste v skrbeh vsakič, ko pade kakšna večja kaplja dežja, kot se je zgodilo pred kratkim, ali se tresejo tla; predstavljamo izkušnje in nasvete; pripravili smo tudi konkretni primer zavarovanja hiše.

Zjutraj, ko se je vidno dvigala raven poplavne vode po Viški cesti, sva se z ženo odpeljala po vreče s peskom. Čez dobro uro, ko sva se vračala, je voda že popolnoma zalila kletni del ene ter prišla do praga druge hiše, kjer stanujemo. V pritličnih prostorih smo imeli štiri centimetre vode,” opisuje Franc Sever dogodke izpred meseca dni, ko so poplave pustošile po Sloveniji. Hiše ni imel zavarovane. Zakaj? “Zaradi nejasne in v večini primerov neopredeljene višine odškodnine glede na odbitne faktorje, ki se upoštevajo pri ocenitvi škode. Ti pogoji so zapisani v drobnem tisku in v večini primerov jih agenti v času zavarovanja premalo poudarijo ali celo netočno razložijo,” pojasnjuje.

Ali ga je poplava streznila in bo hišo zavaroval? “Po proučitvi zavarovalnih pogojev bom hišo zavaroval za vlom, požar in udar strele, a ne za poplave. Bom pa ukrenil vse potrebno, da voda ne bo mogla narediti večje škode na objektu,” odgovarja. “Glede na časovno razliko med velikimi povodnjimi mi ne bo povzročeno toliko škode, kolikor bi v tem času plačal za zavarovalne premije. Izračun se preprosto ne izide,” še pojasni. Drugačna pa je zgodba 50-letnega Antona (pravo ime je znano uredništvu) iz okolice Škofljice.

Prav poplava pred štirimi leti ga je prepričala, da je zavaroval svojo 70 kvadratnih metrov veliko pritlično hišo. Takrat je imel poplavljene kletne prostore, škoda, ki jo je kril iz lastnega žepa, je bila tisoč evrov. Po dogodku je hišo in lopo zavaroval na novo vrednost, za kar plačuje 160 evrov letne premije. Polovica gre za dodatno zavarovanje za primer poplave. Pred mesecem dni mu je strela udarila v kovinska drsna ograjna vrata in uničila električne komponente v hiši. Zavarovalnica je krila stroške zamenjave in popravila v višini 900 evrov. Mnenja ljudi o zavarovanju doma so torej različna. Kako sploh pametno zavarovati svoj dom?

Informativni izračun

Zavarovanje doma

Kolikšno letno premijo bi Franc Sever plačeval za zavarovanje 35 let stare enonadstropne hiše in opreme?
 
Predpostavke: informativni izračun za zavarovanje nepremičnine in opreme na novo vrednost na zahtevo zavarovanca samo za primer vloma, udara strele in požara brez dodatnih zavarovanj; redno vzdrževana hiša – leta 1987 adaptirano pročelje; leta 1996 zamenjana streha, leta 2010 nova okna; hiša ni na plazovitem, poplavnem ali potresnem območju, ni v bližini industrijskih objektov, prav tako se v nepremičnini ne izvaja pridobitna ali kmetijska dejavnost; velikost: 120 m2 pritličje, 120 m2 prvo nadstropje; 60 m2 izdelana mansarda, 20 m2 garaža, lopa, drvarnica; 15 m2 terase, balkoni; 35 let stara stanovanjska oprema.

Opomba: premije zavarovalnic zaradi različnih zavarovalnih vsot in vsebine zavarovanj niso medsebojno primerljive; upoštevani so popusti, ki bi jih zavarovanec tudi sicer dobil.

Cena zavarovanja

Marsikdo se sprašuje, kako s čim nižjo premijo doseči najboljše zavarovanje. A resnica je, da z nižjimi premijami ne moremo dosegati najboljših pogojev, te je treba kupiti, je jedrnata finančna svetovalka Karmen Darvaš Šega iz Finančne hiše . V praksi se večina odloča za zavarovanje glede na ceno, pozablja pa na vsebino, zato so ob morebitni škodi velikokrat razočarani. Zastopniki obljubljajo nore popuste tako, da zmanjšujejo obseg kritij. Včasih je bolje plačati nekoliko več, da mirno spimo, ker vemo, da imamo sklenjeno kakovostno zavarovanje, še razmišlja.

In kaj sploh kroji premije? Te so odvisne predvsem od zavarovalnega kritja. Na premijo vplivajo starost nepremičnine, lokacija, morebitna izpostavljenost nevarnostim, kot so poplave, potresi, plazovi, velikost stanovanja in drugo. Višja tveganja avtomatično pomenijo višjo premijo. V ta namen se uporabljajo tabele poplavnih oziroma potresnih območij in glede na to se določa premija, pojasnjuje finančna svetovalka. A večja poplavna ogroženost ali izpostavljenost plazovitim območjem lahko celo bolj vpliva na odločitev zavarovalnice, ali bo to nepremičnino sploh sprejela v kritje ali ne, kot pa na višino premije, opozarjata Klemen Kavčič in Boris Škaper iz i-svetovanja .

Za poplave in potrese je torej treba večinoma skleniti dodatna zavarovanja, zaradi česar se letna premija krepko zviša, lahko se celo podvoji. Poglejmo primer: letna premija zavarovanja za povprečno nepritlično hišo v velikosti 150 kvadratnih metrov z zavarovalno vsoto 108 tisoč evrov brez zavarovanja za potres in poplavo je 171 evrov. Če jo zavarujemo za potres in poplavo je letna premija 270 evrov, torej skoraj 60 odstotkov več, pravi Karmen Darvaš Šega.

Ob premijah je treba omeniti še, da so 10-letne zavarovalne pogodbe brez letnega obnavljanja (Merkur zavarovalnica, Wiener Städtsiche, Grawe) cenejše od tistih, ki jih obnavljamo vsako leto (Triglav, Zavarovalnica Maribor, Adriatic Slovenica). In kaj je bolj smiselno?  “Skleniti za 10 let brez vsakoletnega obnavljanja police, ker je ceneje in tudi ker stranki ni treba skrbeti, kdaj se izteče polica,” svetuje finančna svetovalka.

Zavarovalno kritje

Na prvem mestu naj bo obseg zavarovalnega kritja, poudarjata Kavčič in Škaper. Zavarovalna vsota mora ustrezati vrednosti zavarovanega premoženja, da ne bi prišlo do pod- oziroma nadzavarovanja, dodajata. Večina zavarovalnic ponuja paketna zavarovanja in obseg kritja je odvisen od izbranega paketa. Torej, lahko se zgodi, da bo hiša, ki stoji na vrhu hriba, zavarovana proti poplavam, kar je povsem nepotrebno, a že vključeno v paket.

Pri preračunu višine zavarovalnega kritja zavarovalnice vedno upoštevajo vrednost gradbenega kvadratnega metra, ne tržne vrednosti nepremičnine, opozarja finančni svetovalec Škaper. Torej naj teoretično ne bi bilo razlike v premiji zavarovanja za podobno stanovanje v Ljubljani in Mariboru. Ta hip se vrednost gradbenega kvadratnega metra giblje med 770 in tisoč evri, za nadstandarde gradnje pa več. Posebno pozornost pri zavarovanju kritja je treba nameniti nevarnostim, kot so poplava, izliv vode, udar strele, kjer so zavarovalna kritja praviloma omejena na nizke zavarovalne vsote oziroma gre za zavarovanje na tako imenovani prvi riziko.

Boris Škaper in Klemen Kavčič

Večja poplavna ogroženost lahko celo bolj vpliva na odločitev zavarovalnice, ali bo to nepremičnino sploh sprejela v kritje ali ne, kot pa na višino premije, opozarjata Boris Škaper in Klemen Kavčič iz i-svetovanja (vir: Moje finance)
Tako bi denimo za izliv vode v stanovanje, kjer je kritje omejeno na recimo 800 evrov, vaša škoda pa bi bila dva tisoč evrov, od zavarovalnice prejeli največ 800 evrov. Pri uveljavljanju škode za posamezne rizike namreč skupna zavarovalna vsota celotne nepremičnine, ki je lahko 200 tisoč evrov in več, ne igra nobene vloge. Sicer večjih razlik v zavarovanju stanovanj in hiš ni. V večstanovanjskih zgradbah navadno upravniki stavb sklenejo skupno zavarovanje stavbe. “V spalnici je iz radiatorja odtekla voda.

Bilo je je približno deset centimetrov, kar je poškodovalo parket in pohištvo,” se spominja šoka gospa z Jesenic, ko je prišla z dopusta. Stanovanja ni imela posebej zavarovanega, le v sklopu skupnega zavarovanja bloka. Iz tega naslova je prejela približno 1.500 evrov odškodnine. Če je zavarovanje stavbe prek upravnika kakovostno, naj si lastniki stanovanj zagotovijo le zavarovanje opreme. V nasprotnem primeru je priporočljivo tudi zavarovanje nepremičnine, ki krije etažno lastnino in pripadajoči delež na skupnih delih, svetujeta Škaper in Kavčič.

Nova ali dejanska vrednost?

Zavarovalna vrednost, ki je lahko sklenjena na novo ali na dejansko vrednost, je ena od treh vrednosti (poleg višine škode in zavarovalne vsote), ki se upošteva pri izplačilu zavarovalnine. Seveda se upošteva najnižja izmed treh vrednosti, opozarjata Kavčič in Škaper. Novo vrednost pri zavarovanju nepremičnin pomenijo stroški za ponovno izgradnjo ali nabavo ali montažo po cenah v kraju zavarovanja. To pomeni, da če utrpi škodo pet let stara streha, bo zavarovalnica preverila, koliko streha stane danes, in bo izplačala zavarovalnino ne glede na starost strehe, ponazarja Karmen Darvaš Šega.

Toda pozor, ko je dejanska vrednost nepremičnine nižja od 40 odstotkov vrednosti novega objekta, se upošteva dejana željo stranke zavarujejo na novo vrednost, a potem pri nastali škodi upoštevajo dejansko škodo, in ne nove vrednosti. Pri dejanski vrednosti se po drugi strani upoštevata tudi izgubljena vrednost stvari zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične zastarelosti (oziroma amortizacije) in vrednost ostankov, pojasnjujeta svetovalca.

A ob tem opozorilo: zavarovalnice za določitev višine zavarovalnine uporabljajo tabele. Tako vam recimo za 10 let star hladilnik lahko pripada 20 odstotkov njegove nove vrednosti. Višina odškodnine je odvisna od stopnje amortizacije, ki je jasno opredeljena v pogojih zavarovanja in se praviloma med zavarovalnicami razlikuje. Pri zavarovanju na dejansko vrednost je premija pri starogradnjah nižja, kar pomeni, da bo v primeru škode tudi izplačilo občutno manjše. Povedano po domače – z odškodnino ne boste mogli postaviti nove hiše, poenostavljata Kavčič in Škaper.

Kaj vključiti v zavarovanje

Svetovalci dodatna zavarovanja priporočajo tistim, ki živijo na izpostavljenih območjih. V zavarovanje je dobro vključiti še zavarovanje odgovornosti, in sicer iz posesti nepremičnine in zemljišča ter tudi odgovornost zasebnika, svetujeta Kavčič in Škaper. Opremo ter preostalo za osebno uporabo lahko zavarujete v okviru zavarovanja stanovanjskih premičnin. Večina zavarovalnic oceni vrednost opreme oziroma predlaga zavarovalno vsoto, ki jo je mogoče prilagoditi dejanskim razmeram, pravita.

Navadno se zavarovanje sklepa za daljša obdobja in tudi v tem delu se že predvideva, da boste občasno kupovali novo pohištvo, prenavljali nepremičnino. V paketih zavarovanj stanovanjske opreme je največkrat zajeta celotna oprema – od kopalnice do računalnika. Z doplačilom je priporočljivo tudi zavarovanje za indirektni udar strele. Največkrat je zavarovan le direktni udar strele, ki je redkejši, opozarja Karmen Davaš Šega.

Kje se največkrat opečemo

Zavarovalnice se niso ravno potrudile, da bi zavarovancem olajšale razumevanje lastnih polic. Tako se številni pri tem opečejo, največkrat pri obsegu zavarovalnega kritja, opažata svetovalca pri i-svetovanju. Misleč, da so dobro zavarovani, ob uveljavljanju škode ugotovijo, da za določene nevarnosti niso zavarovani ali pa da imajo premoženje zavarovano za premajhen znesek. Konkretno: če imate opremo zavarovano samo za nevarnost požara, odškodnine ne bo, če bo škoda nastala zaradi potresa.

Ljudje se tudi ne zavedajo odbitnih franšiz, recimo pri potresu ali indirektnem udaru strele. Konkretno: če je odbitna franšiza dva odstotka, zavarovanec dva odstotka škode krije sam. Pri škodah, manjših od 300 evrov, kjer je vključena odbitna franšiza, pa zavarovanec škodo plača celo kar sam, ker je pri tem navadno omejitev tudi na znesek, opozarja Karmen Davaš Šega.

Popolnoma nepregledna ponudba

Franc Sever se je po poplavi pred mesecem dni odločil, da zavaruje svojo 35 let staro, a odlično vzdrževano enonadstropno hišo, ki ima 300 kvadratnih metrov, ter stanovanjsko opremo za primer požara, vloma in udara strele. Zavarovalnice smo prosili, da nam posredujejo ponudbo zanj, kar prikazujemo v tabeli. Opozarjamo, da je primerjava premij med zavarovalnicami nemogoča. Nikakor namreč nismo mogli poenotiti višine zavarovalnega kritja za stanovanje in opremo, ker je večinoma že določena z izbiro paketa.

Program, s katerim zavarovalnice pripravljajo informativne predračune, je ponekod opozarjal, da je 250 tisoč evrov kritja za hišo premalo, za opremo pa, da je 100 tisoč evrov preveč. Prav tako se avtomatično obračunajo vsi pripadajoči popusti, recimo za zavarovalno vsoto, za paket, za trajanje in podobno. Višina popustov, vsebina paketov in višine posameznih kritij se med zavarovalnicami zelo razlikujejo. Zaradi nepreglednosti ponudbe svetujemo, da višina premije ni odločilna pri izbiri zavarovanja. Nekatere zavarovalnice imajo v svojih paketih vključene vse rizike, ki jih je možno izključevati, za kar dobite tudi ustrezno višino popusta. Izključevanje določenih rizikov, kot je izliv vode, ni smiselno, prav tako zniževanje že tako nizkih kritij. Informativni predračuni ne vključujejo dodatnega zavarovanja za primer poplave ali potresa, prav tako pa tudi ne za indirektni udar strele in zavarovanja odgovornosti.

Kako ukrepati ob škodi

1. Zavarovanec mora preprečiti večanje škode tako, da ne ogroža svojega ali tujega življenja. Ob večjih škodi mora obvestiti gasilce in policijo.

2. V treh dneh mora prijaviti škodo zavarovalnici; lahko pokliče cenilca ali zastopnika, nekatere zavarovalnice ponujajo možnost prijave škode prek spleta.

3. Praviloma na kraju dogodka, kjer je nastala škoda, do ogleda cenilca naj ne bi odpravljali škode. Ni odveč fotografiranje škodnega dogodka. Ob poplavah ali izlivu vode cenilec počaka nekaj dni, da se vidi dejanska škoda.

4. Izplačilo zavarovalnine je v 14 dneh po cenitvi.

Vir: Finančna hiša

Dvomi o svojem zavarovanju

Ko je po Sloveniji pustošila poplava, ki je za seboj pustila več kot 30 milijonov evrov škode, nas je v skrbeh poiskal bralec, ki ga zanima, ali je njegovo premoženje ustrezno zavarovano. Petnajst let staro visokopritlično hišo, ki meri skupaj s pritličjem in urejeno mansardo 144 kvadratnih metrov, ima zavarovano na novo vrednost v vrednosti 114 tisoč evrov, premičnine pa na prvi riziko v vrednosti 15 tisoč evrov ter razširjeno kritje za gospodinjske aparate v vrednosti tisoč evrov. Ker hiša leži na potresnem območju, ima dodatno zavarovanje za primer potresa. Za letno premijo plačuje 356 evrov. Zavarovanje je sklenjeno za 15 let z letnim obnavljanjem police. Zdaj se je zavarovanje izteklo, zavarovalnica pa mu ni izdala nove police.

Ocena Borisa Škaperja iz i-svetovanja: Ker nova polica ni bila izdana, je zavarovanje sklenjeno pod pogoji, ki so veljali v minulem zavarovalnem letu. Zavarovanje nepremičnine je v redu, ne vključuje pa kritja za škode v primeru poplav, kar bi lahko uredil z vključitvijo kritja (dodatnim zavarovanjem). Glede na velikost nepremičnine menim, da ima zavarovanje premičnin podzavarovano, saj je oprema zavarovana na prvi riziko v vrednosti 15 tisoč evrov.

Ima pa razširjeno kritje za gospodinjske aparate in druge naprave v v vrednosti tisoč evrov, za kar letno plačuje 60 evrov premije. Glede na preostala določila, ki so navedena na polici, je razvidno, da gospodinjski aparati in druge naprave niso zavarovane, če so stare osem let in več! Če ima bralec starejše aparate, je 60 evrov stran vržen denar. Zavarovanju bi dodal le še zavarovanje odgovornosti, in sicer iz posesti nepremičnine in zemljišča ter tudi odgovornost zasebnika.

Opomba: premije zavarovalnic zaradi različnih zavarovalnih vsot in vsebine zavarovanj niso medsebojno primerljive; upoštevani so popusti, ki bi jih zavarovanec tudi sicer dobil.

Članek je bil objavljen v reviji Moje finance

…………………………………………………………………………………………….

Imate dodatna vprašanja glede zavarovanja vašega doma? Želite, da vam brez obveznosti podamo strokovno in nepristransko oceno premoženjskega zavarovanja vaše hiše, stanovanja ali stanovanjske opreme?

Vsak delovni dan med 9. in 17. uro nas lahko pokličete na telefonsko številko 059 090 220 ali pa nas kontakirate preko spodnjega spletnega obrazca.

rezervacija_termina