i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Naložbeno življenjsko zavarovanje – vprašanja, ki jih morate postaviti tržniku, da vas pozneje ne bo bolela glava

Naložbeno zavarovanjeNaložbeno življenjsko zavarovanje – ko se bo pri vas oglasil tržnik, se dobro pripravite; ponujamo seznam vprašanj, ki mu jih morate postaviti, da vas pozneje ne bo bolela glava.

Naložbena življenjska zavarovanja so med Slovenci v zadnjem času postala prava uspešnica. Temu so se prilagodili tudi ponudniki, ki si izmišljajo številne nove različice, čemur pa povprečni smrtniki pogosto težko sledijo. Produkti imajo nekatere prednosti, vendar pa skrivajo tudi nekaj pasti, zato morate tržnika naložbenega zavarovanja dobro izprašati, preden karkoli podpišete. Naj vam ne bo nerodno, saj gre za vaš denar:

1. Katere licence imate opravljene?
Poleg licence oziroma opravljenega preizkusa znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja je priporočljiva še licenca s področja trženja vzajemnih skladov. Licence sicer ne zagotavljajo, da je tržnik etična oseba, veste pa vsaj, da je strokovno usposobljen.

2 . Koliko različnih zavarovanj mi lahko ponudite?
Če vam tržnik predstavlja le eno zavarovalno ponudbo, je verjetno, da prav to zavarovanje za vas ni povsem primerno. Precej bolje je, da vam predstavi vsaj še eno ali dve zavarovanji, po možnosti različnih zavarovalnic.


Na voljo tudi v obliki e-poročila

Naložbeno zavarovanje


3 . Ali in kako lahko predčasno pridem do denarnih sredstev iz naložbenega življenjskega zavarovanja?
Večina zavarovalnic omogoča tudi predujem ali predčasni odkup zavarovanja oziroma pretrganje pogodbe. Tržnik vam mora razložiti, kakšne so morebitne posledice. Če zavarovanje odkupite pred potekom desetih let, ste namreč zavezani k plačilu 6,5 odstotka davka na zavarovalne posle – plača se na že vplačane premije. Na morebiten dobiček iz tega naslova pa boste morali plačati še 20 odstotkov davka (zakon o dohodnini).

Poleg tega si bo stroške predčasnega razdrtja pogodbe zaračunala še zavarovalnica – dlje je do izteka pogodbe, višji so stroški. Navadno se obračunajo v odstotkih od vrednosti premoženja. Pri izplačilu predujma oziroma delnem odkupu davčnih posledic ni, so pa s predujmom vseeno povezani stroški, recimo 0,5 odstotka ali odstotek od vrednosti izplačila. Tržnik naj vam jasno razloži, koliko časa mora miniti od začetka zavarovanja, da ste upravičeni do pretrganja pogodbe ali do izplačila predujma, in pod kakšnimi pogoji.

4 . Zakaj mi svetujete naložbeno življenjsko zavarovanje, in ne neposredne naložbe v vzajemne sklade?
Če je glavni argument davčno ugodno vlaganje, to ne bo dovolj. Tržnik bi vas moral vprašati vsaj:

  • ali je kdo odvisen od vaših prihodkov (majhni otroci, žena, ostareli starši),
  • ali imate najeto dolgoročno posojilo (recimo za rešitev stanovanjskega vprašanja). Če imate posojilo in odvisne družinske člane, potem je smiselno razmišljati tudi o življenjskem zavarovanju.

Če življenjskega zavarovanja ne potrebujete, je še vedno mogoče skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije. V tem primeru so stroški zavarovalnice minimalni, davčne ugodnosti pa še vedno ostanejo. Če seveda vloženega denarja res ne potrebujete vsaj deset let. Sicer je bolje, da vlagate neposredno v sklade.

5 . Ali lahko izbiram med različnimi skladi in jih tudi zamenjam?
Po določenem obdobju, od enega do treh let, zavarovalnice omogočajo spremembo naložb. Tu bodite pozorni na ponudbo skladov. S stališča primerne razpršitve premoženja je bolje, da lahko izbirate tudi med različnimi družbami za upravljanje, ne samo med različnimi skladi ene družbe za upravljanje. Vsaka družba za upravljanje ima namreč svojo filozofijo upravljanja sredstev. Zakaj bi zaupali samo enemu, sploh če podpisujete pogodbo za 20 ali 30 let?

6 . Ali lahko mesečno premijo čez čas povišam oziroma prilagajam svojim potrebam?
“Če bo potrebno, bomo takrat sklenili novo zavarovanje,” je odgovor, ki kaže le na močno potrebo tržnika po prodaji produkta. Na voljo so namreč tudi naložbena življenjska zavarovanja, pri katerih imate vso pravico kadarkoli povišati mesečni obrok, ne da bi se zaradi tega vaša pogodba kakorkoli spremenila. Žal pa je pri znižanju mesečnega obroka navadno treba počakati, da od začetka zavarovanja mine vsaj nekaj let.

7 . Ali lahko poleg naložbenega življenjskega zavarovanja sklenem še nezgodno zavarovanje ali je bolje, da to storim posebej?
Večini naložbenih življenjskih zavarovanj lahko dodate še dodatno nezgodno zavarovanje. Navadno vam bo tržnik ponudil komplet nezgodnega zavarovanja, v katerega bodo vključena kritja za primer nezgodne smrti, trajne nezgodne invalidnosti in nadomestila za dneve, preživete na bolniškem dopustu ali v bolnišnici (seveda samo, če gre za nezgodo).

Vendar je najpomembnejše visoko kritje za primer trajne nezgodne invalidnosti, za večino ljudi druga kritja niso tako pomembna. Višja kritja za primer trajne nezgodne invalidnosti je najlažje urediti z ločenim zavarovanjem, tako imenovanim riziko zavarovanjem, prek katerega ne varčujete. Naj vas torej ne zavede – tudi če bi nezgodno zavarovanje dodali naložbenemu, se del premije, ki je namenjen nezgodnemu zavarovanju, ne plemeniti.

8 . Kateri stroški so povezani z naložbenim življenjskim zavarovanjem?
Tržnik vam mora brez zadržkov razkriti vstopne stroške v sklade, stroške obdelave vplačil zavarovalnice, administrativne stroške zavarovalnice, morebitne stroške zamenjave skladov, spremembe razdelitve premije, stroške predčasnega odkupa (skupaj z razlago davčnih posledic) in ne nazadnje še sklepalne stroške za vaše zavarovanje. Iz tega naslova so namreč plačani tudi tržniki zavarovanj. Če vam vse jasno razloži, torej tudi to, kaj bo storil za vas v prihodnje (pomoč pri izbiri naložb, pomoč v škodnih primerih), ste lahko pomirjeni. Nasvet: naj stroški ne bodo glavno merilo pri izbiri zavarovanja.

Edini stroški, ki jih tržnik ne more natančno razložiti, so stroški riziko premije oziroma zavarovalne vsote. Razlog je v tem, da so skoraj za vsakogar drugačni – odvisni so od starosti, trajanja zavarovanja, višine zavarovalne vsote, vašega zdravja in ne nazadnje od (prihodnje) vrednosti vašega premoženja. Približek vam lahko tržnik pokaže na primeru riziko življenjskega zavarovanja, iz katerega lahko razberete, koliko bi vas “stala” določena zavarovalna vsota. S pomočjo teh vprašanj boste vsekakor lahko dobili občutek o namenih svojega sogovornika. Vendar zavarovanj ne sklepate zaradi tržnikov – vsaj v teoriji, v praksi pa se žal vse prevečkrat izkaže drugače – , ampak zaradi sebe in svojih potreb, ciljev in želja.

Tržnik oziroma v tem primeru že svetovalec pa vam mora danes in tudi v prihodnje pomagati pri izbiri in spremembah finančnih produktov, da boste s čim večjo verjetnostjo finančne cilje tudi dosegli. In če vam želi korektno svetovati, vas mora bolje spoznati in vas dobro izprašati tudi o precej osebnih podatkih. Če vas ne bo povprašal o zavarovanjih, naložbah, posojilih, zaposljivosti, poznavanju naložb, odnosu do tveganja, željah, otrocih, ciljih in podobno, kakšna je potem možnost, da vam res želi dobro? Najbrž je bolj verjetno, da ima “samo za vas, samo ta mesec, posebno, novo, izboljšano ponudbo, morda še z garancijo, ki lahko za 50 evrov na mesec reši vse vaše finančne skrbi”. Takih se raje izogibajte.

Klemen Kavčič

Potrebujete neobvezen in strokoven pregled oziroma drugo mnenje okoli (ne)ustreznosti vaših obstoječih zavarovalnih polic? Izpolnite spodnji obrazec za rezervacijo termina sestanka v poslovnih prostorih podjetja i-svetovanje d.o.o. ali pa nas pokličite na 059 090 220 vsak delovni dan med 9. in 17. uro

rezervacija_termina

 

Opomba: Prispevek smo objavili v reviji Moje finance dne 16.7.2008