i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Investiram ali špekuliram? Vlagatelji nikakor nočejo razumeti pomena posameznih oblik finančnih proizvodov

Neto prilivi v delniške vzajemne sklade so avgusta prvič po decembru 2007 presegli pet milijonov evrov

V slovenskih vzajemnih skladih je bilo avgusta za 1,75 milijarde evrov sredstev, kar je 31 milijonov več kot julija in 16 odstotkov nad ravnijo ob koncu prejšnjega leta. Sveži podatki agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) kažejo, da je bilo minuli mesec 4,60 milijona evrov neto prilivov.

Igor Mujdrica

” V Sloveniji je zelo veliko špekulantskih vlagateljev, ki so prepričani, da lahko s pravilnimi vstopi oziroma izstopi premagajo trge”, pravi Igor Mujdrica.

Avgustovski neto prilivi so odsev vplačil v delniške vzajemne sklade, ki so imeli za 5,27 milijona evrov neto prilivov, kar je največ po decembru 2007. Iz skladov denarnega trga in mešanih vzajemnih skladov je neto odteklo 446 tisoč oziroma 339 tisoč evrov.

Neto prilivi v obvezniške sklade so znašali 78 tisoč evrov, v sklade skladov pa 29 tisoč. Julija je bila slika precej drugačna. Takrat so delniški skladi kot edini imeli neto odlive (odteklo je za 126 tisoč več kot priteklo), prednjačili so mešani s skoraj tremi milijoni neto prilivov, obvezniški, skladi skladov in skladi denarnega trga pa so imeli četrt milijona prilivov.

Le odstotek v sklade denarnega trga

Delež upravljanih sredstev v delniških skladih znaša 62,9 odstotka vseh sredstev, ki jih upravljajo slovenski DZU, kar je tri odstotne točke manj kot ob izbruhu finančne krize pred dvema letoma. Še vedno pa za 24 odstotnih točk prehiteva delež v ameriških družbah za upravljanje. To kaže na to, da imajo slovenski vlagatelji v primerjavi z ameriškimi večji delež sredstev namenjenih varčevanju v skladih z bolj tveganimi naložbami.

Skladi denarnega trga, ki po podatkih Investment Company Institute (ICI) pomenijo 40 odstotkov vseh sredstev v ameriških vzajemnih skladih, so pri nas po zaslugi odlivov zdrsnili pod odstotek.

Mujdrica: Številni lovijo vrhove

Ne glede na to, da so gospodarski kazalci še vedno medli, napovedi ekonomistov previdne, so vlagatelji postali precej optimistični, mediji prav tako, vse skupaj pa se kaže v avgustovskih neto prilivih v sklade, podatke ATVP komentira finančni svetovalec Igor Mujdrica iz podjetja i-svetovanje. “Vlagatelji nikakor nočejo razumeti pomena posameznih oblik finančnih proizvodov.”

Prepričan sem, da so denarni skladi z uveljavitvijo krovnih skladov postali precejšnje parkirišče denarnih sredstev pred agresivnejšimi nadaljnjimi vlaganji,” razlaga Mujdrica avgustovske neto odlive iz skladov denarnega trga in največje neto prilive delniških skladov v poldrugem letu. Po njegovih izkušnjah je v Sloveniji zelo veliko špekulantskih vlagateljev, ki so prepričani, da lahko s pravilnimi vstopi oziroma izstopi premagujejo trge.

Američani največ v obvezniške

Podatki ICI kažejo, da so ameriški vlagatelji v štirih tednih do 2. septembra letos iz delniških vzajemnih skladov neto izplačali za poldrugo milijardo dolarjev sredstev. V mešane so vplačali 3,5 milijarde dolarjev, v obvezniške pa kar 44 milijard dolarjev. Celotna sredstva skladov denarnega trga so se najbolj zaradi neto odtoka znižala za 35 milijard dolarjev.

avgust_neto_vplacila_finance

neto_prilivi_gibanje_vs_avgust

Objavljeno v časniku Finance, dne 15.9.2009