i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Cesar kliče: ‘Davki, davki, davki !’

Boris ŠkaperSpet je leto naokoli in cesar želi mirno, a vneto pobrati kar mu pripada. Zato kliče k zadnjim trenutkom oddaje:

  • napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
  • napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Cesar obvešča vse tiste, ki zadnji trenutek oddajate napovedi za preteklo leto, da letos 28. februar ni delovni dan, tako lahko napovedi vložite do 2. marca po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (oddaja je seveda možna tudi preko spletnega sistema eDavki: http://edavki.durs.si/ )
Obenem cesar dobronamerno opozarja – z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi.  Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi cesarja v zmoto.

Prav tako nam je cesar pripravil pregledno brošuro glede obdavčitve dohodkov iz kapitala, ki se nahaja na sledeči spletni povezavi:

==>  BROŠURA GLEDE OBDAVČITVE DOHODKOV IZ KAPITALA

Če obrazcev za oddajo na spletnih straneh DURS-a niste našli, vam spletne povezave navajamo spodaj:

=> OBRAZEC ZA ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE

=> OBRAZEC ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH INVESTICIJSKIH KUPONOV

=> OBRAZEC ZA ODMERO DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

NI ODVEČ PRIPOMNITI: Plačani davek iz zgornjih primerov velja kot končni davek, kar pomeni, da se ti dohodki NE vštevajo v letno osnovo za odmero dohodnine. Po domače povedano – ne skrbite, da bi se zaradi tovrstnih prihodkov po dohodninski lestvici »pomaknili« v višji davčni razred, ne glede na to,  kako visoki so ti prihodki bili.

Za lažje razumevanje, si na naših spletnih straneh lahko preberete še prispevek iz lanskega leta ‘Ti presneti davki ali kaj moram oddati na DURS do 28.februarja