i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

(Ne)varnost denarnih skladov in zmotno razumevanje večine vlagateljev

(Ne)varnost denarnih skladov...Kadar govorimo o naložbah, skladi denarnega trga običajno zasedejo eno najvišjih mest kar se varnosti tiče (takoj za vezanimi vlogami na bankah). Navsezadnje so bili pred 40 leti ti skladi ustanovljeni z namenom, da vrednost njihove delnice nikoli ne pade pod 1 USD vrednosti na delnico, da sproti izplačujejo obresti in da so varno pristanišče denarja vlagateljev v turbulentnih časih na borzah. Tovrstni skladi namreč večino zbranih sredstev nalagajo pretežno v instrumente denarnega trga ali kratkoročne fiksno obrestovane dolžniške vrednostne papirje in v večini se držijo zastavljenih ciljev, zato so postali sinonim za visoko stopnjo varnosti kar se investicijskih oblik tiče.

A zgodilo se je – najstarejši sklad denarnega trga v ZDA, Reserve Primary Fund, je postal prvi tovrstni sklad v 14 letih in drugi v 40-ih letih, ki je vlagatelje izpostavil izgubam kot rezultat odpisa 785 milijona dolarjev dolgov vezanih na bankrot banke Lehman Brothers. Delničarji tega denarnega sklada so v praktično 2 dneh odprodali skoraj 60% od skoraj 65 milijard dolarjev, ki jih je imel sklad v upravljanju in vrednost delnice potisnili pod vrednost 1$ za delnico, kot so zanjo plačali vlagatelji.

Glede na turbulentne čase na borzah je jasno, da so vlagatelji predvsem v zadnjem letu ogromno denarja alocirali v sklade denarnega trga (skupaj okoli 4 trilijarde ameriških dolarjev). A ko se je razširila vest, da je Reserve Primary Fund v težavah, so se zgodile množične razprodaje tudi iz drugih skladov denarnega trga. Da bi zajezili množične odlive, so v ZDA nemudoma razglasili začasni program, ki bi zaščitil nekatere denarne sklade in vlagatelje pred izgubami. To velja predvsem za denarne sklade, ki sredstva investirajo v najvarnejše investicijske oblike kot so zakladne menice.
Denarni skladi so vedno imeli in vedno bodo imeli vlogo v naložbenih portfeljih večine vlagateljev. Še vedno predstavljajo denarni ekvivalent, ki v mnogih borznih in pokojninskih računih služi kot parkirišče in začasno varno pristanišče sredstev, do trenutka nakupa drugih investicijskih oblik.
Žal večina vlagateljev stopnjo varnosti sredstev v skladih denarnega trga enači z bančnimi računi ali z depoziti. Denarni skladi so navsezadnje investicijska oblika oziroma investicijski računi, kjer je stopnja varnosti manjša kot pri bančnih vlogah. Ne glede na ukrepe, ki jih svetovne banke izvajajo v zadnjem času, se vlagatelj mora zavedati tveganj, ki jim je izpostavljen tudi v tej obliki investicij, zato je skrbni pregled naložbenih oblik v katere investira »vaš« sklad denarnega trga vedno priporočljiv, prav tako odprodaja tega, če ni naložbena politika sklada primerna tveganjem, katere ste pripravljeni sprejemati.
Dobro je vedeti, da je upravljanje s tveganji ključnega pomena za uspeh pri kakršni koli investicijski obliki oziroma za doseganje kakršnegakoli finančnega cilja in da se razlogi za nastalo situacijo na finančnih trgih skrivajo ravno v podcenjevanju sistemskih tveganj, v nepreglednosti, v neobvladovanju oziroma v pomanjkljivem obvladovanju tveganj, v pohlepu, v nereguliranosti ipd. Če se je zgodilo največjim pa še ne pomeni, da se mora zgoditi tudi vam, zato je investiranje priporočjivo jemati kot »resen šport« in ne kot »rekreacijo«.

Igor Mujdrica

Del prispevka je bil objavljen tudi v članku, Kako varni so denarni skladi, v reviji Moje finance, oktober 2008