i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Finančno-poslovna predavanja Finančna Arena 2008

Finančna Arena 2008 Že četrto leto zapored bodo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, od 10. do 17. septembra 2008, na voljo odprta finančno-poslovna predavanja pod skupnim imenom FINANČNA ARENA. Organizatorja predavanj podjetji I – SVETOVANJE d.o.o. in Celjski sejem d.d. smo letošnji dogodek strnili v dva dneva. Predavanja bodo tako potekala v petek 12.septembra od 10. do 16.ure in v soboto 13.septembra od 10. do 16. ure, v Mali kongresni dvorani Celjanke, ki se nahaja tik ob vhodu na sejmišče (vhod v upravno stavbo sejmišča). Predavanja bodo brezplačna in na voljo vsem, tako udeležba ni pogojena z nakupom vstopnice na Mednarodni obrtni sejem.

Letošnja predavanja smo tematsko razdelili na: finančno-borzni, podjetniški in nepremičninski sklop predavanj.

Finančni strokovnjaki iz družb za upravljanje in borzno posredniških družb (KBM Infond d.o.o., Probanka upravljanje d.o.o.., GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d., Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana) bodo obiskovalce predavanj informirali o: trenutnem stanju na finančnih trgih, posledicah bančne posojilne krize, trenutnih naložbenih priložnosti, načinih sestave oziroma prestrukturiranja in prilagoditve portfelja vzajemnih skladov, da bi bil čimbolj prilagojen in pripravljen na različne dogodke na finančnih trgih ter o različnih trgovalnih tehnikah, ki jih lahko vsak investitor izvaja samostojno preko spletnih trgovalnih platform. Predstavniki podjetja I-ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopanje d.o.o. (hčerinsko podjetje I-SVETOVANJE d.o.o.) bomo ponudili konkretne nasvete, kako privarčevati pri sklepanju vseh oblik zavarovanj, pri bančnih in pri ostalih finančnih storitvah ter ob nakupu drugih finančnih proizvodov. V podjetniškem delu predavanj bo doktor ekonomije Karlo Rolih podjetnikom predstavil, kako se pripraviti na prodajo podjetja, kako povečati vrednost tega in kako doseči najboljše prodajne pogoje. Predavanja kako do večje prodaje podjetjem s pravilnimi koraki, bodo gotovo zanimiva za vse tiste, ki delujejo na izredno konkurenčnem področju B2B prodaje (predaval bo predstavnik podjetja Teledat d.o.o.). Tretji sklop predavanj bo namenjen predstavitvi pravnih pasti pri nepremičninskih poslih (Alenka Volk, univ.dipl.prav.), Informacijski center Krajinskega parka Goričko pa bo predstavil znamenitosti 11-ih občin krajinskega parka, tako tudi priložnosti za razvoj in investicij v tej slovenski regiji. V podjetju I-SVETOVANJE d.o.o. bomo letos predavanja namenili podrobnejšemu pregledu in možnostim glede naložb v nepremičnine, tako tudi investicijskim priložnostim, ki se skrivajo na domačem nepremičninskem trgu.
Prosta sedišča na predavanjih Finančne Arene 2008, je možno rezervirati preko natisnjenega obrazca ali preko spodnjega spletnega obrazca.

Vabljeni!

Rezervacija prostega sedišča - Finančna Arena 2008