i-svetovanje d.o.o.
 

Trenutni prispevek

Naložbeno življenjsko zavarovanje – prednosti in slabosti

objavljeno v reviji Mag, 11.10.2006

ZA KOGA SO NALOŽBENA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA PRIMERNA
…za osebe, ki imajo koga odvisnega od svojih prihodkov za posameznike z najetimi dolgoročnimi posojili
…za ljudi, ki ne potrebujejo zelo visokih zavarovalnih kritij za primer smrti
…za tiste, ki iščejo davčne ugodnosti tako pri dohodnini kakor tudi pri vlaganju v sklade oziroma pri prestopih med različnimi skladi

ZA KOGA NALOŽBENA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA NISO PRIMERNA
…za tiste, ki ne potrebujejo življenjskega zavarovanja (otroci, posamezniki, ki nimajo nikogar odvisnega od svojih prihodkov)
…za posameznike z velikimi denarnimi presežki

PREDNOSTI NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
…davčne ugodnosti (tako pri dohodniki, kot pri kapitalskih dobičkih pri prenosu sredstev ob morebitni menjavi vzajemnega sklada ali spremembi naložbene politike)
…delna predčasna izplačila/predujmi
…dostop do skladov svetovno priznanih upraviteljev, ki zaradi zakonodaje pri nas nimajo dovoljenja za neposredno trženje

SLABOSTI NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
…stroški pri večini naložbenih zavarovanj (sklenitveni, upravni, administrativni, za zavarovanje ob morebitni smrti ter upravljavski stroški skladov in stroški menjave slednjih) so netransparentni in visoki
…večinoma dobi zavarovanec informacije o stanju investiranih sredstev šele po obvezni dobi vplačevanja